17510 zaregistrovaných, 314 prihlásených, 890 neprihlásených členov vo Svete Online.

Podmienky používania a ochrana súkromia

Podmienky používania

 

Prehlasujete, že ste s podmienkamy oboznámený a budete ich dodržiavať. Podmienky sa teda vzťahujú na všetky osoby, ktoré vstúpia na internetové stránky alebo používajú internetové stránky SvetOnline.sk

 

Internetové stránky SvetOnline.sk sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon).

 

Internetové stránky SvetOnline.sk môžete používať bezplatne pre vašu osobnú potrebu. Akýkoľvek neoprávnený zásah, ukladanie obsahu alebo akejkoľvek časti/súčasti stránky či už do datábaz alebo na interné, intranet či akékoľvek diskové pole (hdd, ssd, fdd, usb, ...), parsovanie a indexovanie obsahu alebo akéjkoľvek časti bez písobmného súhlasu, používanie, kopírovanie alebo napodobovanie častí/súčasti sa zakazuje (Autorský zákon). V prípade porušenia budú poskytnuté všetky údaje potrebné pre zistenie páchateľa polícií.

 

Pre akékoľvek napadnutie stránok SvetOnline.sk, preťažovanie serverov na ktorom sú hostovane stránky SvetOnline.sk a podobných útokov budú všetky informácie o útočníkovi poskytnuté polícií aj bez vyžiadania súdnym príkazom (ihneď nahlásime každý útok ktorí poškodí stránky SvetOnline.sk).

 

SvetOnline.sk má výlučné právo meniť podmienky bez predchádzajúceho upozornenia, odmietnuť alebo obmedziť prístup na internetové stránky bez uvedenia dôvodu. Odporúčame čítať Podmienky pravidelne.

 

SvetOnline.sk nenesie zodpovednosť za správnosť a aktuálnosť informácií na internetových stránkach alebo z iných zdrojov, akékoľvek škody priame, nepriame alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia stránok. Obrázky použité na stránkach ako obrázky ku fanstránkam filmov, seriálov, hier, hudby a podobne sú chráne autorkým zákonom jednotlivých autorov (Tvorcov).

 

SvetOnline.sk nenesie zodpovednosť za technické poruchy ako výpadok serveru, prevádzkové poruchy alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti internetových stránok.

 

 

Ochrana súkromia

 

SvetOnline.sk chráni Vaše osobné údaje a riadi sa zákonom o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z.

 

Vyhlasujete, že všetky informácie a osobné údaje, ktoré poskytujete prostredníctvom Internetových stránok SvetOnline.sk, poskytujete dobrovoľne.

 

Tieto Vami poskytnuté osobné údaje môžu byť využité na vnútorné potreby SvetOnline.sk, ochranu práv a priamy marketing.

 

SvetOnline.sk zhromažďuje údaje o Vašom pripojení a počítači ako IP adresu, typ a nastavenie prehliadača, operačný systém a iné parametre súvisiace s operačným systémom. Takto získané údaje sú používané na štatistické účely a správneho fungovania internetovej stránky.

 

Naposledy aktualizované 21. 7. 2012

Spätná väzba
Pridať
Udalosti

Udalosti vo Vašom okolí

Oznámenia

Najnovšie oznámenia

Nové spustenie web stránok

Návrat hore